RI&E

Gepubliceerd op 16 augustus 2020 om 16:20

De RI&E, Risico Inventarisatie & Evaluatie, is sinds 1 januari 1994 voor werkgevers verplicht. Het voorhanden hebben van een Risico Inventarisatie & evaluatie is de taak van de binnen uw organisatie aangewezen veiligheidsmedewerker die zich bezighoudt met de veiligheid en gezondheid risico's op de werkvloer. In kleinere bedrijven is dit veelal de eigenaar of de personeelsfunctionaris. In grote bedrijven is iemand aangesteld voor het opstellen, beheren en het controleren van kwaliteit, Arbo en Milieu regels. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventiemedewerker. Deze medewerker dient zich op de hoogte te brengen van alle geldende regelgevingen en veiligheidsmiddelen (bijv. BHV, EHBO, brand, enz.) specifiek geldend voor uw onderneming of organisatie. Behalve het uitvoeren van de bedrijfsveiligheid RI&E is het bij BHV-SHOP.eu ook mogelijk om een risico inventarisatie (ICT-scan) van de computerruimte te maken. De computerruimte is een speciale ruimte die voor de lifeline van uw onderneming of organisatie van ontzettend groot belang is. Vanuit deze ICT-scan worden bedreigingen, risico's en verbeterpunten in een rapport verwerkt. Er komt bij de RI&E nogal wat kijken. U wilt wel voldoen aan de regelgeving om de veiligheid van elektrische installaties (NEN1010) en arbeidsmiddelen (NEN3140) zeker te stellen. Vanuit de Arbowet geldt dat werkgevers voor een optimaal veilige werkplek dient te zorgen. Periodiek keuren elektrische installaties en gereedschappen? Doen..!