Werkplek

Gepubliceerd op 10 april 2024 om 11:42

Met BHV op de werkplek kun je een leven redden. Op iedere werkplek kan een ongelukbrand…  hartstilstand… gebeuren. In ieder geval zijn de éérste minuten cruciaal voor het slachtoffer. Je belt zelf (of laat bellen naar) 112 voor professionele hulpverlening. Echter wat je in de eerste minuten doet om iemand te helpen kan leven of dood betekenen of zwaar letsel of volledig herstel. Hoe handel je in een dergelijke situatie?  Wat als je zelf slachtoffer bent van een beroerte of ongeluk? Hoe zou jíj dan willen dat omstanders jou helpen? In ieder geval zo dat de kans op blijvend letsel minimaal is en dat je de situatie overleeft. Bij het verlenen van effectieve bedrijfshulpverlening aan collega of bezoeker is het van bijzonder groot belang dat de juiste EHBO materialen voorhanden zijn en vooral niet te vergeten dat deze ook direct of snel beschikbaar zijn. 

Verbandkoffer werkplek

Een verbandkoffer op de werkplek is een musthave. In bedrijven en organisaties is een verbandkoffer zelfs verplicht. U heeft natuurlijk wel zelf de hand in de keus voor een bepaald type verbandkoffer het beste bij uw bedrijf of organisatie past. Bij ons is het mogelijk om in de webshop verbandkoffers met branchegerichte inhoud te kopen. Dit zijn handige verbandkoffers met branchegerichte inhoud. Ook worden deze grotere verbandkoffers meestal met wandhouder geleverd zodat de verbandkoffer gelijk op de werkplek aan de wand is op te hangen. Ook kan er op de werkplek volstaan worden met een verbandkoffer met universele Oranje Kruis richtlijn inhoud. Dit zijn dan ook de meest verkochte verbandkoffers. Neem bedrijfshulpverlening niet te licht en zorg ook dat er voldoende juiste blusmiddelen zijn net als oogspoeling en wondpleisters. In de webshop ook complete EHBO-wandpanelen. Wij leveren veiligheidsartikelen voor op de werkplek en controleren deze periodiek zodat u hetzelfde aanspreekpunt houdt. 

Veiligheid op de werkvloer

De ene werkplek verschilt van de andere. Op de werkvloer in een winkel zijn weer heel andere veiligheidsmiddelen nodig dan in een bedrijf waar men metaal aan het lassen is. Om een inschatting van de gevaren op de werkvloer te kunnen maken biedt de inventarisatie uitkomst. Hierbij wordt een overzicht gemaakt van wat er minimaal nodig is om voldoende veiligheid te bieden aan werknemers, leveranciers en bezoekers. In bedrijfspanden zijn ruimten met uiteenlopende gebruiksfuncties waar wij tijdens de inventarisatie meedelen wat er aan EHBO materialen nodig is om te voldoen aan de vereisten vanuit de regelgeving. In grote bedrijven en organisaties wordt veelal iemand aangesteld voor het opstellen, beheren en het controleren van de kwaliteit, Arbo en Milieu richtlijnen, de RI en E. De Risico Inventarisatie en Evaluatie is geen eenmalige actie. Het is een dynamisch document zijn dat regelmatig dient te worden herzien en bijgewerkt. Bij veranderingen binnen de organisatie door bijvoorbeeld een verhuizing verbouwing of uitbreiding van dienstverlening of productie dan dient u de RIE voor dit deel van het stappenplan opnieuw uit te voeren.

AED werkplek

Reeds in voldoende AED, BHV, brandpreventie en bedrijfsveiligheid middelen voorzien? Dan is dit essentieel om in uw Risico Inventarisatie en Evaluatie te benoemen. Ook is het uitermate belangrijk om ook voldoende en juiste veiligheidspictogrammen voor brandblussers, brandslanghaspelsverbandkoffers, oogspoelflessen, blusdekens en AED boven deze veiligheidsvoorzieningen te bevestigen. Een vluchtwegplattegrond dient er bij een calamiteit voor dat in een gebouw aanwezige personen sneller het pand verlaten. Opmaken van vluchtwegplattegronden is in bedrijven verplicht. Een vluchtweg plattegrond geeft visueel de indeling van een gebouw, verdieping of afdeling aan. Ook ziet u op de vluchtwegplattegronden waar u zich bevindt, waar de verzamelplaats is en waar blusmiddelen en AED BHV EHBO middelen zich in het gebouw bevinden. In Drenthe voeren wij de bedrijfsveiligheid inventarisatie uit en leveren naar wens de minimaal benodigde blusmiddelen en AED BHV EHBO artikelen voor iedere werkplek.