EHBO pictogrammen

Gepubliceerd op 3 augustus 2021 om 09:45

EHBO pictogrammen voor effectieve snelle eerste hulpverlening. EHBO pictogrammen helpen om bij een bedrijfsongeval sneller EHBO-materialen door het bedrijfspand te vinden. Door boven of nabij EHBO middelen ophangen van EHBO pictogrammen traceert u snel waar de bedrijfsverbandkoffer, de AED, pleisterdispenser en brandblusers zich bevinden. Bedrijfshulperleners zijn in staat om nog adquater eerste hulp bij letsel te bieden. Bij letstel is hulpverlening direct  noodzakelijk. Wanneer een slachtoffer direct geholpen wordt is letselbeperking misschien nog mogelijk (bijvoorbeeld bij oogschade). Alle EHBO pictogrammen in de webshop voldoen aan de wettelijk gestelde Internationale eis, de EN-ISO7010. EHBO pictogrammen zijn te koop in een grote diversiteit afmetingen. BHV-shop voor EHBO pictogrammen.

EHBO pictogrammen voor veilige werkomgeving

 

EHBO pictogrammen & dArbowet. De Arbeidsomstandighedenwet is voor bedrijven en organisaties in Nederland dwingend en bepaald de vereisten voor werkgevers en werknemers om gezondheid, bedrijfsveiligheid en welzijn van werknemers te optimaliseren. Artikel 8 van de Arbowet is van toepassing op het gebied van pictogrammen en veiligheidssignalering in gebouwen. Met bedrijfsveiligheid pictogrammen (BHV en EHBO) zorg je dat locaties van bedrijfsveiligheid voorzieningen zoals brandblusmiddelen goed zichtbaar zijn. In de EHBO pictogrammenwinkel groot assortiment aanbieding EHBO pictogrammen. Behalve pictogrammen voor EHBO middelen ook pictogrammen voor aanduiden gevaar, geboden, verboden en GHS. Pictogrammen met symbolen ( en eventueel met tekst) maken in één oogopslag duidelijk welk gevaar er in een ruimte of omgeving dreigt. Of wat er verboden is of wat juist verplicht is. Met EHBO pictogrammen en veiligheidspictogrammen in bedrijfsgebouwen worden levens gered. Denk aan groene vluchtroute pictogrammen. In de shop ook verkrijgbaar zijn pictogrammen voor waarschuwen bij levensbedreigende situaties en gevaarlijke stoffen.

Soorten EHBO pictogrammen

Veiligheid signalering moet door middel van eenvoudige EHBO pictogrammen zonder overbodige details. Afmetingen mag de werkgever zelf bepalen. Wel dient rekening gehouden te worden met de zichtbaarheid verhouding tussen achtergrond kleur en kleur van de EHBO voorziening. Groen is evacuatie en verbandmiddelen. Rood is voor het aanduiden van blusmiddelen en geel voor aanduiden van gevaren. Met de blauwe gebodspictogrammen duidt u gedragingen aan zoals bijvoorbeeld een helmplicht of het dragen van een mondmasker, enz. Let op dat een veelvoud aan pictogrammen het er niet duidelijker op zal maken..! Plaats het juist pictogram op de juiste plaats. Over de boodschap van pictogrammen mag geen misverstand bestaan. Hierom gelden er Nederlandse en Europese normen voor ontwerp, beeld (pictogram), tekst en het kleur gebruik. De werkgever is verplicht bedrijfsveiligheid pictogrammen te gebruiken als de werkplek, gereedschap, machines of rijdend materieel gevaar voor de gezondheid of veiligheid opleveren. Ondanks eisen die gesteld worden aan de begrijpbaarheid van veiligheid pictogrammen wordt van iedere werkgever verwacht dat deze medewerkers op de hoogte van de betekenis van EHBO BHV & overige pictogrammen brengt. Uitleg hierover kan ook door bedrijfshulpverleners of veiligheidskundige gegeven worden. 

 

Welke hoogte pictogrammen ophangen?

 

Door brandblussers zichtbaar aan de wand te hangen wordt aan de optimale zichtbaarheid van deze veiligheidsmiddelen gewerkt. De projecteringsnorm schrijft voor om op twee meter hoogte (bovenkant pictogram bord vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een brandblusser pictogram bord te plaatsen. Bij ons in de webshop de goedkoopste brandblusser en brandveiligheid pictogrammen online kopen.

 

 

Afmetingen EHBO pictogrammen

De grootte van een benodigd EHBO (of BHV) pictogram mag u zelf bepalen echter wordt wel periodiek gecontroleerd (brandweer, overheid, verzekering) of pictogrammen ook van afstand wel of niet voldoende zichtbaar zijn. Hierom adviseren wij aan organisaties om altijd BHV EHBO pictogrammen te kopen met minimale afmeting 20x20cm.

 

Welke bedrijfsveiligheid pictogrammen zijn verplicht ?

 

Bedrijfsveiligheid pictogrammen zijn verplicht voor het aanduiden van;

 

  • Pictogrammen voor aanduiden locatie brandblusmiddelen ...
  • Pictogrammen voor aanduiden locatie EHBO materialen ...
  • Pictogrammen voor aanduiden van vluchtwegroutes ...
  • Pictogrammen voor aanduiden gevaarlijke situaties ...