Training BLUSMIDDELEN

>AANMELDINGEN = KORTING
€ 124,18 € 116,00

Training kleine blusmiddelen. Tijdens de blustraining leren cursisten hoe met de gevaren van brand om te gaan en hoe een beginbrand met welk blusmiddel het best bestreden kan worden. Er zijn nogal wat verschillende soorten brandblussers geschikt voor het blussen op uiteenlopende brandrisico's. Tijdens de training worden de eigenschappen van het veilig blussen met specifieke brandblussers uitvoerig behandeld. Ook worden er diverse blustechnieken behandeld. De training kleine blusmiddelen wordt groepsgewijs gegeven. Neem voor informatie over de blustraining kleine (draagbare) blusmiddelen contact op. Ook voor het volgen van de BHV-cursus of BHV-herhaling zijn wij u graag van dienst.


TRAINING KLEINE BLUSMIDDELEN

Met de training kleine blusmiddelen leren uw medewerkers om te gaan met kleine blusmiddelen. Welke brandblussers worden er bij het oefenen bij blussen met kleine blusmiddelen gebruikt? Omdat in bedrijfsgebouwen 6-liter-schuimblussers verplicht zijn wordt er vooral met dit type brandblusser geoefend. Overige kleine blusmiddelen zijn blusdekens. Hier wordt ook mee geoefend. De blustraining kleine blusmiddelen is een veiligheidstraining die uw personeel bij het blussen van brand vertrouwd maakt. De training is bedoeld voor medewerkers van bedrijven, verenigingen en instellingen die als bedrijfshulpverlener deel (gaan) uitmaken van uw BHV organisatie.


ONDERWERPEN TRAINING KLEINE BLUSMIDDELEN

De training kleine blusmiddelen is een praktijkgerichte opleiding. Voorafgaand aan het oefenen in het gebruik worden de theoretische ins en outs in normaal Nederlands uitgelegd. Doorgenomen wordt bijvoorbeeld hoe brand ontstaat, welke brandklasse categorieën (brandsoorten) en welke soorten brandblussers er zijn. Bij het gebruik van het juiste blusmiddel kan catastrofale blusschade aan bedrijfsapparatuur voorkomen worden. De training kleine blusmiddelen kan op locatie worden gegeven echter naar wens ook op een door ons aan gegeven locatie bij u in de buurt. De overige trainingen welke geboden worden zijn de AED-reanimatie cursus en complete BHV-cursus.


DUUR BLUSTRAINING | UITGANGSPUNTEN

De blustraining duurt een halve dag waarbij het minimum aantal cursisten 6 is. Wij kunnen bij oneven aantallen cursisten in overleg in groepen combineren. Minimaal 14 dagen voor de dag van aanvang van de blustraining ontvangen wij graag een opgave van alle cursisten met vermelding: voorletters, (geboorte)naam geboortedatum en woonplaats. Betaling via online bestellen of binnen 14 dagen vanaf factuurdatum. Cursisten dienen een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.