ONLINE - AED - BHV - EHBO - VCA - CORONA - AANBIEDINGEN > TEL. 085 – 1304730


VEILIG ONDERNEMEN DRENTHE


Veilig ondernemen Drenthe met BHV-shop.eu | Bedrijven in Drenthe hebben de focus op veilig ondernemen. Om veilig ondernemen voor bedrijven in Drenthe betaalbaar te houden biedt BHV-shop.eu blusmiddelen, onderhoud en AED, BHV, EHBO VCA artikelen voor aanbieding prijzen. Begin hier met veilig ondernemen. Wij zetten ons in door levering en controle van blusmiddelen waarmee u aan het Bouwbesluit en verzekering voldoet. Ook bieden wij groot aanbod AED, BHV, EHBO en VCA artikelen. Voor ondernemers zijn openingstijden de laatste jaren uitgebreid wat voor meer ruimte in ondernemen zorgt. Dit heeft ook gevolgen voor de eigen verantwoordelijkheid. De brandweer richt zich behalve op het blussen van brand vooral op voorkoming van uitbreiding naar naastgelegen gebouwen. In veel gevallen is het volledig afbranden van bedrijfspanden dan ook een voorspelbare afloop bij brand. Al jaren is een toename van desastreuze bedrijfsbranden zichtbaar. In sommige branches worden de risico’s dermate groot dat verzekeren bijna (on)mogelijk is. Veel bedrijven komen een grote (fatale) brand niet te boven. Risicomanagement is essentieel voor veilig ondernemen.VEILIG ONDERNEMEN DRENTHE | ARBOWET

Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf een schriftelijk BHV plan hebben. De toezichthouders controleren of u een BHV plan heeft en of deze actueel is. Zorg dus ook dat u de bedrijfsveiligheid voorzieningen goed op orde heeft en dat het plan fysiek op een centrale plaats aanwezig is (bijvoorbeeld bij de balie). Behalve voor het maken van een BHV plan bij ons ook AEDblusmiddelen, pictogrammen, oogspoelflacons, verbandkoffers en nog veel meer veiligheidsartikelen kopen. Het maken van een BHV plan is niet eenmalig. Een BHV plan is een document dat periodiek dient te worden bijgewerkt, aangevuld en herzien. Bijvoorbeeld wanneer situaties binnen uw bedrijf bij verbouwen of uitbreiden veranderen. Zijn er AED, BHV, brandpreventie materialen en voldoende opgeleide bedrijfshulpverleners dan is dit essentieel om in het BHV plan te noteren.


VEILIG ONDERNEMEN DRENTHE | BHV

Veilig ondernemen Drenthe. Wanneer bent u verplicht om (een) opgeleide bedrijfshulpverlener(s) binnen uw bedrijf te hebben? Dit is verplicht vanaf het moment dat er sprake is van werknemers. Of wanneer er meerdere personen bij uw bedrijf op bezoek komen. Hierbij kunt u denken aan leveranciers, klanten en overige relaties. Hoeveel bedrijfshulpverleners er binnen een bedrijf dienen te zijn is niet geheel duidelijk in de wetgeving. Wij bekijken dit per organisatie, vanuit de bedrijfsonderdelen en aard van het bedrijf. Is er sprake van wisseldiensten dan is een dubbel aantal bedrijfshulpverleners per shift zeer aan te raden. De aangewezen bedrijfshulpverleners dienen hiertoe opgeleid te zijn en dienen jaarlijks de BHV herhaling cursus te volgen zodat deze goed geïnstrueerd blijven. Met producten van BHV-shop.eu veilig ondernemen.