Brandblusser

Gepubliceerd op 19 februari 2023 om 11:51

Brandblussers zijn er in veel afmetingen, inhoud, kwaliteit, gebruiksgemak en blusvermogen. Voor iedere brand soort is er een brandblusser. Voor bedrijven, thuis en ook voor onderweg. Soorten verkrijgbare brandblussers zijn gecategoriseerd aan het blusmiddel dat in de brandblusser zit opgeslagen. Bijvoorbeeld poeder, schuim, co2, accu of spray brandblusser. Ook zijn er automatische brandblussers voor 24/7 brandpreventie bij ons te koop. Ideaal om in de meterkast te hangen of boven witgoed apparaten. Een brandblusser kopen doe je niet dagelijks. Het is belangrijk om de juiste brandblusser(s) voor de tegen branduitbreiding te beschermen ruimte of object te kopen. Welke brandblussers zijn het beste voor binnen of buiten? Allereerst is het belangrijk om te bepalen welke schade voor u acceptabel is? De beste brandblusser voor buiten is een poederblusser echter deze veroorzaakt op kostbare objecten zoals voertuigen en vaartuigen ontzettend veel gevolgschade. Een containerbrand (buiten) is het dan weer wel het beste met een poederblusser te bestrijden. Wij adviseren voor minimale blusschade om schuimblussers voor brandpreventie binnen, buiten en onderweg te kopen. In ruimten met kostbare elektrische apparatuur als in serverruimtes, besturingskasten en meterkasten bieden CO2-brandblussers het beste alternatief om schoon te blussen.


Beste brandblusser auto kopen? Koop een onderhoudsvrije sprayblusser met o.a 5 jaar houdbaar blusmiddel. Dit zijn de goedkoopste autobrandblussers met schuim die ook nog eens zeer eenvoudig met optionele houder aan boord te bevestigen zijn. Brandblussers hoeven niet duur te zijn. Het zal je maar overkomen dat de auto in brand staat en er geen brandblusapparaat voorhanden is. Zorg dat u er wel een heeft in de auto, ook al is maar een kleine brandblusser. Voor elke vorm van brandbestrijding zijn de eerste seconden bepalend. Brandblussers bij de action kopen kan natuurlijk ook echter is dan de houdbaarheidstermijn van het blusmiddel een stuk korter omdat deze winkel net als bouwmarkten in partijen inkopen. Voordat brandblussers na productie vanuit China, Polen, Griekenland of Italie in Nederland zijn duurt even. Check in dit soort winkels altijd de verplicht vermelde houdbaarheidstermijn inscriptie, sticker of stempel. Het komt vaak voor dat brandblussers lange tijd in fysieke winkels staan en dus nog korte tijd houdbaar zijn. Waarom THT datum blusmiddelen? Dit is voor de veilige en betrouwbare werking een vereiste vanuit de Overheid. Bij niet tijdig vervangen van de inhoud of de draagbare brandblusser zelf kunnen blusmiddelen bij blussen op onder spanning staande elektrische apparatuur elektrisch geleidend gaan werken.  


Tijdig brandblusser keuren aan te raden! Onderschat dit niet want zoals beschreven kunnen blusmiddelen na verloop van tijd de betrouwbare werking verliezen. Keuren van brandblussers is voor bedrijven, scholen, winkels, instellingen en Overheden verplicht. De brandblusser keuring voor particulieren niet tenzij uw verzekering dit vereist. Koop voor brandveiligheid in huis een brandblusser voor thuis zodat u bent voorbereid. Is er brand en zijn vluchtwegen door vlammen en rook versperd dan is het mogelijk om een vluchtweg met de brandblusser(s) te maken. Liever een brandblusser dan geen brandblusser. Wat wordt er op brandblussers met een pictogram aangegeven? Dat zijn de brandklassen waar de betreffende brandblusser voor brandbestrijding inzetbaar is. Een tip is; brandblusser controleren voordat u deze op een brand gaat inzetten. Zo weet u vooraf in brandklassen de brandblusser(s) inzetbaar is/zijn. Ook het checken van het blusser etiket en dan met name de bedieningsinstructie is van groot belang.