VEILIGHEIDSPICTOGRAMMEN | WEBSHOP


Webshop pictogrammen bedrijfsveiligheid. De locaties van blusmiddelen dienen goed zichtbaar te zijn. Dit geld ook voor in bedrijfspanden aanwezige EHBO/BHV en evacuatie hulpmiddelen. De projectie Norm NEN 4001:2006 is van toepassing op totstandkoming en instandhouding van brandveiligheid in bedrijven. In Europa geldt NEN-EN-ISO7010 als meest recente norm voor veiligheid pictogrammen. De norm omvat veiligheidstekens voor werkomgevingen en openbare ruimten. Voorschrift is dat boven of nabij nooduitgangen, oogspoeling, blusdekens, brandblussers, brandhaspels, BHV-locaties een pictogram bord dient te worden geplaatst. In de pictogrammen webshop verschillende aanduiding pictogrammen. Van bedrijfsveiligheid en gevaren aanduiding pictogrammen tot pictogrammen met geboden. Bedrijfsveiligheid pictogrammen volgens de laatste veiligheidsvoorschriften en normen. Neem voor bedrijfsveiligheidsadvies omtrent pictogrammen en product oplossingen gerust contact met ons op.


PICTOGRAMMEN | VEILIGHEID


PICTOGRAMMEN | GEVAARLIJKE STOFFEN

PICTOGRAMMEN | GEBODEN VERPLICHTPICTOGRAMMEN | VERBODEN

VEILIG ONDERNEMEN | BHV

De adviseurs van BHV-SHOP.eu weten wat u moet doen om aan de veiligheidseisen vanuit het Bouwbesluit te voldoen. Hiertoe kunnen wij voor uw bedrijf of organisatie inventariseren welke blusmiddelen en hoeveel blusmiddelen er minimaal in uw bedrijfspand benodigd zijn. Zo checken we waar veiligheidspictogrammen benodigd zijn en of er voldoende goedgekeurde brandblussers en of brandslanghaspels zijn omdat brand een calamiteit is waarbij direct moet worden ingegrepen. Door het aanbrengen van veiligheid pictogrammen op daartoe voorgeschreven plaatsen en hoogten zijn veiligheidsartikelen sneller te lokaliseren en kan grote brandschade worden beperkt.